ویژگی های دکمه

  • 8 سبک نمایش
  • 3 سبک شکل
  • 19 رنگ پیش فرض
  • رنگ سفارشی
  • پس زمینه سفارشی
  • رنگ های گرادیانت سفارشی
  • 4 سایز برای دکمه ها
  • چینش دکمه ها
  • افزودن آیکن

دکمه های مدرن

دکمه کلاسیک

دکمه تخت

دکمه اوت لاین

دکمه 3 بعدی

دکمه گرادیانت